Bouwproces

T1[1]

 

De bedrevenheid in meten en maken kan ook weer gemeten worden door middel van examens.

Bij FATco worden alle metingen gedaan door de best gekwalificeerde clubfitter Theo Erben.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat wij perfecte apparatuur hebben om clubs aan te meten en vervolgens te maken.

Tel. 030-6034421

fatco@planet.nl